Великата Богинята Майка

Великата Богинята Майка
27 септември 2023

Великата Богиня Майка е един от най-дълбоките и могъщи символи, залегнали в корените на българската шевица. Тя е въплъщение на чувствеността и пазителка на съзидателната женска сила. Нейната женственост, разгърната в пълния ѝ блясък, е магнетична, завладяваща и претворяваща.

Богинята съчетава три основни функции – духовна извисеност, пресъздаване на духовните представи в материализирана реалност и извор на изконна мъдрост, познание и просветление.

 

  • Богинята Сътворителка

Според античните български предания, Богинята Майка е изначалното божество, от което започва всичко. Тя е символ на сътворението на Света – материален, който можем да видим, докоснем и усетим, и духовен – невидимия свят на Светлината. Тази дуалност на Богинята Майка изгражда образите на „Бялата богиня“ и „Червената богиня“, като подтиква към непрестанно търсене на връзката и баланса между двата свята.

 

  • Създателка на нов живот

Богинята Майка символизира женската плодовитост. От нея произхожда и се поддържа не само светът, който ни заобикаля, но и Животът. В древните култури, жената е била свещена и издигана на пиедестал, заради своята изначална мощ да създава живот.

 

  • Закрилница на любовта, дома и семейния огън

Богинята Майка е чувствена, нежна, грижовна, съблазняваща и отдадена. Тя е пазителка на любовта, семейството и домашния огън. Безкористно дарява грижи, време, внимание, разбиране, подкрепа и обич, в готовност да жертва дори себе си за най-близките си, ако се наложи.

 

  • Върховна жрица

Символът на Богинята Майка олицетворява жриците, които в древността са били силно свързани с природата и духовния свят. Те са имали достъп до билките, следили са лунните цикли и природните явления... Развивали са своята интуитивност и сензитивност, като са култивирали уменията си в лечебна енергия и способност за връзка с висшия духовен свят.

 

ПРОИЗХОД И ИСТОРИЯ НА СИМВОЛА:

Съществуват теории, че човечеството е създадено под егидата на съзвездието Орион – едно от най-мистичните съзвездия, на което древните цивилизации са отдавали голямо значение. Счита се, че империята Орион е била доминирана от женското начало и ръководена от Богинята Майка в лицето на тяхната Кралица. Империята Сириус от своя страна е била управлявана от Крал – Бог Ра. Преданията разказват, че по-голяма възхвала и чест е била отдавана на орионската кралица, заради водещия принцип на Богинята пред мъжкия Бог. Това се е превърнало в причина Ра систематично да премахва всички следи за съществуването на Богинята Майка, а по-късно изцяло да бъде подтиснато истинското знание. Било е необходимо да се унищожат всички външни прояви за култа към Великата Богиня, а в обществото се е наложила идеята, че жената е слабия пол. Това довело до нейното подтискане и дискриминиране през вековете.

  • България – земя на Богинята Майка

Античните българи са вярвали, че Тракия е домът на Бог. Старото име на антично българския Бог Слънце било „Бел“ или „Бал“ – и двете названия са български диалектни думи на „бял“ (светъл). В шумерския език пък думата „гур“ означава „род, потомство“. Оттам, името „Балгур“ (България) носи посланието за „Потомък на Бога Слънце“, а Балкан (Балкани) – „Царството на Бог“.  Оттук произхожда и теорията, че българският език е езикът на самото божество, а буквите от нашата азбука са древни магически символи.

 

Изследователите считат, че ако човек премине през място, на което е закодирана определена енергия, тя е способна да промени изцяло съзнанието му. Такова място е районът на Белоградчишките скали, който образува буквата Ф, олицетворяваща именно Богинята Майка. Белоградчишките скали са приемани за много силен материален информационен носител. Той се активизира, при настъпване на епохата Дева и има силата да имплементира космическо познание в съзнанието на хората, преминали през този район.

 

Друг ключов обект е пещера Магурата. Вярва се, че тя е първоизточник на много по-древно знание от това, зародило се в Египет и Шумер. В пещерата могат да бъдат видени 2 календара – слънчев календар и календар като част от сцената с човешката история. Всички женски образи в Магурата пресъздават конфигурацията на съзвездието Орион. Една от пещерните рисунки изобразява преврата, при който Богинята Майка е била заклеймена като върховно божество от Бога Баща. Това се потвърждава и от период в археологията, по време на който статуетките на Богинята Майка изчезват и биват заменени от култ към Бога Баща.