Размери пръстени

Размери пръстени

Как да разберете, кой е подходящият размер пръстен?

  1. Поставете добре Ваш пръстен или на човека, за когото искате да купите пръстен върху линийката. 

  2. Вижте колко мм. показва линийката от вътрешната страна на вашия пръстен. Например, ако това е 18 мм.то размерът на пръстена е 18. При измерването, не взимайте предвид металната част на бижуто и измерете пръстена в най-широката му част.

  3. Изберете от таблицата най-точния размер