Лиценз и качество

Лиценз и качество

KOLIE.BG e търговската марка на фирма "СИЛВЪРКОМ" ЕООД, която е юридическо лице вписано в регистъра за лица, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях.

 

УДОСТОВЕРЕНИЕТО за регистрация, издадено от МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ е с № 6480.

 

KOLIE.BG предлага само бижута от сребро с печат 925, поставен в лаборатория за маркиране на благородни метали към НАП.