Космическа костенурка

Космическа костенурка
27 септември 2023

Космическата костенурка се нарича още Небесна костенурка, Символ на безкрайността, Урмай или Плетеница Дълголетие. В китайската култура се среща като символ за хармонизиране на енергията „Ци“ във „Фън шуй“, където носи названието „мистичен възел“ или „възел на щастието“.  Вярва се, че символът привлича здраве и дълголетие.

 

Стилизираният образ на костенурката е мотив, оцелял от древността до днес. Наподобява три преплетени осмици, образуващи лабиринт. Заради символиката за вечност и безкрайност, античните българи използвали космическата костенурка и като защитен символ срещу беди и нещастия. 

 

СИМВОЛИКА:

От най-древни времена, небесната костенурка е символ на мъдрост, знание, здраве, дълголетие и вечност. Според народните поверия, костенурката живее повече от 500 години – това я прави мъдра и носеща познание за билките и магиите. Вярва се, че тя единствена знае къде расте билката разковниче, която има способността да отваря всичко заключено.

 

  • Космическата костенурка като мистична карта на Вселената и Вселенен източник на живота

 

Космическата костенурка се свързва с мандала и наподобява мистична карта на Вселената, указваща световните посоки. Погледната през призмата на науката нумерология, небесната костенурка изразява числото 9, което е свещено за древните българи. Световните посоки са 8 и заедно с центъра правят 9. Основните планети в Слънчевата система също са 9, както и 9-те месеца преди раждането.

 

Символът на костенурката се разглежда също като Душата създателка на световете. Като Вселенен източник на живот, космическата костенурка скита в пространството и гостува на всички планети във всички звездни системи.

 

  • Небесната костенурка като шестполюсен символ, изобразяващ единството между Небето и Земята

 

Корубата на космическата костенурка се свързва с небесния свод, а тялото ѝ – със земната повърхност, въплъщавайки идеята за взаимосвързаността на всичко във Вселената.

 

Знакът е шестполюсен и изразява Трите нива на Душите БА, когато придобиват материална форма и се превръщат в Трите същности на душите КА. Това се хармонизира в центъра на знака, който бележи Седмата същност на единството между Небето и Земята. Шестте полюса представляват космическите Принципи за развитие на материята и енергията. Към тях се добавят Двата полюса на планетата, на която Душата е слязла. Така, заедно с центъра, Свещените полюси на Небето и Земята стават общо Девет.

 

 

ПРОИЗХОД И ИСТОРИЯ НА СИМВОЛА:

Космическата костенурка може да се срещне като символ в Тибет, Монголия, Корея и Северна Азия, но се смята, че произхожда от древните българи. Тайната на този символ е била позната само на свещениците на Шумер и по-конкретно на свещеното племе Хунори, което е принадлежало към Българското коляно и е пазело тайните на рода си. Те са имали космогоничната представа, че Земята се крепи върху корубата на гигантска костенурка.