Ипсиолон с две хасти (Символ на Рода Дуло)

Ипсилон с две хасти (IYI) или познат още като родовия знак на българите (дуло), отразява триединството и Божествената (Върховна) сила. Счита се, че символът има защитна функция.

 

Според някои теории, символът представлява божествената връзка на Изида и Озирис, от която се появява родоначалникът на рода Дуло – Хор.

Първият европейски владетел се е наричал Долонк – син на нимфата Траке и Океан. Първоначално той е бил владетел на българите – гети, а след това създава царската родова династия Дуло в Стара Велика България. Името му е свързано с родовото название на античното племе „Долонки“, наследявало т.нар „тракийски херсонес“ (дн. Галиполски полуостров).

 

В учението на Бог Хермес се твърди, че Бог е един и от Него е произлязло всичко. Бог Хермес пръв донася науката за Божеството, след това тя се разпространява от т.нар. „Велики посветени“, „Учители“ и „Адепти“, а по-късно се създава „Книга на живите“, в която е записано първоначалното божие учение – Таннак + Ра!

 

Оттук произхожда теорията, че символът не е знак на рода Дуло, а по-скоро знак на тангризма – най-ранното религиозно-етично учение на бог Залмоксис, първия монотеистичен бог. Ипсилон с две хасти (IYI) се приема за Слънчев символ, свързан със седемте планети, които античните българи са познавали и наблюдавали. Те са почитали Слънцето като върховно божество, олицетворено от Тангра.

 

Знакът IYI често е бил изобразяван на крепостни стени, около гранични валове, по керамични съдове, обработени камъни, стенописи, върху медальони и други предмети с цел да осигури защита. Този знак е имал същата стойност като кръста за християнската религия.

 

 

СИМВОЛИКА:

 

Има множество различни хипотези за тълкуването на знака. Смята се, че IYI е символ на върховния бог Тангра, както и че с гръцки букви е записано името на Бога или символът представлява магическа дума.

 

 

  • Символ на рода Дуло:

IYI може да се прочете като ИУИ (ЮИ) - съкратен вариант на титлата ЮВИГИ (велики). В този смисъл знакът IYI би могъл да символизира божествения произход на владетелската династия Дуло, с цел да се подчертае връзката на владетелите с Бога.

 

  • Символ на Божествената сила:

IYI (ЙУЙ, ЮЙ) е съзвездие, почитано от античните българи, тъй като те вярвали, че  в него се съхраняват ценни небесни знания. Според тази хипотеза, титлата КАН ЮЙ означава „владетел от Юй” или „душа от Юй”. Титлата КАНА СУ БИГИ пък може да се разбира като „Кан от Бога” или „Кан, поставен от Бога от съзвездието Юй”.

 

  • Символ на триединството:

Ипсилон с две хасти символизира триединството на Разум, Душа и Дух. Ипсилон е Душата (чувствата и емоциите на човек), а двете хасти са съответно Разум (знания и умения) и Дух (стимулите и мотивите на човек). Душата на човек се опира на Разума и Духа. Оттук следва и триединството в християнското учение – „в името на отца и сина, и светия дух“.

 

Друга теория е, че крайните точки в знака Y образуват трите измерения на времето, в които човек съществува в три различни тела. Центърът символизира Бог, който обединява трите човешки проявления.

 

 

ПРОИЗХОД И ИСТОРИЯ НА СИМВОЛА:

Мистичният знак IYI е свързан с най-древната писмена система, използвана на Балканите. Над 40 старобългарски руни имат сходни черти със знаците, изписвани през бронзовата епоха в Тракия, Мала Азия, Крит и Гърция. Те предшестват с векове тези от Крит и Пелопонес. Възможно е античният магичен символ IYI да е пренесен в Азия от тракийски племена, населявали земите ни.

 

Надписите върху Розетата от Плиска подкрепят тезата за божествено – астрономическия смисъл на знака IYI, слънчев символ, около който са подредени останалите седем планети, обозначени с руни.

 

Всичко това потвърждава, че сме потомци на древен и велик народ, пазител на мистично познание.